CA

Bombers de Mallorca

El vostre servei d'emergències

Els Bombers de Mallorca s’especialitzen en noves tècniques per atendre emergències als ports

Els Bombers de Mallorca s’especialitzen en noves tècniques per atendre emergències als ports

(23/10/2023)

L’objectiu de la formació que ha tengut lloc a Galícia és ampliar els coneixements en tècniques associades al salvament en espais confinats i d’accés difícil i dissenyar plans d’actuació en zones de risc

36 membres del servei dels Bombers de Mallorca han participat en el «Curs sobre seguretat, salvament en espais confinats i risc químic a l’entorn portuari». Aquesta formació té com objectiu ampliar els coneixements dels participants i posar en pràctica el control dels accessos a les zones de risc, els escenaris habituals i les tècniques associades al salvament en espais confinats i d’accés difícil. A més a més, també s’hi ha treballat la resposta als incidents i les emergències en les quals es vegin afectades les principals mercaderies perilloses que es poden trobar als ports de les Illes Balears.

Aquest curs és el segon cicle d’un itinerari formatiu que consta de tres nivells per especialitzar els Bombers de Mallorca en la intervenció als ports. La formació s’ha duit a terme al centre de formació integral en emergències de Seganosa, a Vigo, i ha durat cinc dies.

En concret, l’objectiu del curs és instruir els bombers en el control del personal que participa en les intervencions als ports. També s’ha insistit en augmentar les pautes de seguretat en sinistres amb baixa o nul•la visibilitat, a més de desenvolupar les tècniques de comunicació i correcta transmissió de la informació en aquestes condicions. Així mateix, s’han treballat les tècniques i procediments d’actuació per afrontar emergències relacionades amb mercaderies perilloses.

El curs, l’han duit a terme caporals i bombers dels Bombers de Mallorca, que s’han dividit en tres expedicions de 12 persones cada una. Aquesta formació es desenvolupa gràcies al conveni que hi ha entre l’Autoritat Portuària de les Illes Balears i els Bombers de Mallorca, per un import total de 63.193,50 €, pel qual els Bombers de Mallorca donen servei al Port d’Alcúdia i assistència tècnica a tots els ports de les Illes Balears dels quals és responsable l’APB.

Amb aquest curs el Consell de Mallorca continua amb la seva aposta ferma per la formació i especialització dels Bombers de Mallorca, que ofereixen un servei essencial per a la ciutadania de Mallorca.
 

Bombers de Mallorca