CA

Parcs de bombers

Parcs de bombers

Els Bombers de Mallorca compten amb vuit parcs que donen cobertura als 52 municipis de la part forana. Aquests parcs serveixen a una extensió total de 3.432 km² i a una població d’uns 450.000 habitants durant l’hivern i fins a 1.000.000 de persones a l’estiu, amb un temps mig de resposta aproximat de 15 minuts.

 

Els vuit parcs de bombers estan localitzats a: Calvià, Llucmajor, Inca, Manacor, Sóller, Artà, Felanitx i Alcúdia.

Tots ells compten amb: garatge, gimnàs, taller, sala de comunicacions i habitatge. Els parcs de Calvià, Llucmajor, Inca i Manacor disposen també de torre de maniobres

Parc de Bombers d'Alcúdia

Parc de Bombers d'Artà

Més informació

Parc de Bombers d'Inca

Parc de Bombers de Calvià

Més informació

Parc de Bombers de Felanitx

Més informació

Parc de Bombers de Llucmajor

Més informació

Parc de Bombers de Manacor

Parc de Bombers de Sóller

Més informació

Bombers de Mallorca