CA

Totes les notícies

Els Bombers de Mallorca amplien la plantilla del Grup de Rescat de Muntanya amb nou membres nous

Els Bombers de Mallorca amplien la plantilla del Grup de Rescat de Muntanya amb nou membres nous

(06/11/2020)

Del 2014 fins avui s’han fet 1.174 intervencions per part d’aquest cos d’especialitat, el qual, segons la presidenta Catalina Cladera, «és un referent en aquest tipus de rescat»

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, el conseller d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, i el cap de servei dels Bombers, Pedro Ladaria, han assistit a l’acte de presentació dels nou bombers que s’ha incorporat al Grup de Rescat de Muntanya del Consell de Mallorca. Són sis especialistes destinats al parc de Bom-bers d’Inca i tres, al parc de Sóller. Amb aquestes incorporacions es completa la plantilla del Grup de Rescat de Muntanya, que ara as-cendeix a quaranta professionals.

Els quaranta efectius del Grup de Rescat de Muntanya estaran divi-dits entre el parc de Sóller, on n’hi haurà 24 —8 caporals i 16 bom-bers— i el parc de Bombers d’Inca, que disposarà de 16 especialistes d’aquest tipus, tots ells bombers.

L’ampliació de la plantilla forma part de les actuacions del Consell de Mallorca per reforçar el cos de Bombers que «és un referent en aquest tipus de rescat», ha assenyalat la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. També en aquest sentit cal remarcar que fa sis mesos, concretament el mes de juny, després d’un procés de formació i selecció, es va doblar el comandament del Grup de Rescat de Muntanya, que va passar de quatre a vuit caporals. Cladera ha destacat que aquest grup d’especialistes «estan preparats per actuar en situacions complicades, ja que actuen a llocs de difícil accés i en situacions complexes, de vegades vitals, per rescatar les persones que han tengut un accident a la muntanya».

D’altra banda, el cap de servei dels Bombers de Mallorca, Pedro La-daria, s’ha mostrat satisfet per la incorporació d’aquests efectius nous al Grup de Rescat de Muntanya, «un fet que permetrà tenir set bom-bers de guàrdia durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any».

El Consell de Mallorca ha fet una inversió de 17.000 € per equipar els bombers nous i per substituir material antic. Els especialistes varen passar unes proves d’habilitació el mes passat i, posteriorment, han fet una formació específica per desenvolupar la feina amb els conei-xements necessaris.

Cladera també ha remarcat que els vehicles terrestres del Grup de Rescat de Muntanya que es varen renovar el 2018 són dels més ben equipats i els més eficaços per a aquestes actuacions de l’Estat es-panyol. D’altra banda, també ha explicat que s’està fent un rocòdrom al parc de Sóller per reforçar pràctiques i entrenaments.

El Consell de Mallorca l’any 2020 disposa en el pressupost, per des-tinar al cos de Bombers, d’una partida de 2,3 milions d’euros per ad-quirir elements d’indumentària, vehicles, transport, utillatge, mobiliari i maquinària. Amb vista al futur, es preveu fer millores a les infraestruc-tures del Servei de Bombers.

Intervencions durant els darrers 7 anys

La xifra de rescats de muntanya dels Bombers de Mallorca, al llarg dels anys, té una tendència en general ascendent i la suma total del 2014 fins enguany —sense comptabilitzar els mesos de novembre i desembre, perquè no hi ha dades— és de 1.174 intervencions. Du-rant el 2014, es varen fer 112 actuacions; l’any següent, el 2015, la xifra va ser de 115; el 2016, 183; el 2017 va ser l’any amb més inter-vencions, ja que els Bombers de Mallorca varen actuar en 221 ocasi-ons; l’any 2018, en total, es varen dur a terme 205 intervencions de rescat i l’any passat, el 2019, 212.

Enguany, fins al mes d’octubre els Bombers de Mallorca ha actuat en 126 operacions de rescat. Cal recordar que el confinament i la menor mobilitat provocada per la crisi sanitària de la COVID-19 han donat com a resultat una suma total molt més baixa, tot i que encara que-den els mesos de novembre i desembre, però és una època en la qual normalment l’activitat també baixa.

Segons les xifres d’enguany, els mesos de primavera es varen pro-duir molt poques actuacions, però a l’estiu, sobretot al mes de juliol, les xifres varen ser similars a les de l’any anterior, ja que més d’una trentena de persones varen necessitar l’assistència dels Bombers de Mallorca.

 

Vídeos

visita nous bombers grup rescat muntanya